חזון בית האבות הספרדי
"בית האבות הספרדי
בחיפה נושא וישא את דגל הזקנה בקהילה. בית האבות הספרדי 
יהיה מוביל בשירות לזקנים המתגוררים בו
ובקהילה, יצליח בעסקיו ויהיה ארגון לומד 
ומלמד".

ייעוד בית האבות הספרדי ומרכז היום
 בית חם המעניק שירות איכותי למען
   שיפור מתמיד באיכות חיי הזקנים
מתן ביטחון למשפחות שהשירות
   הניתן ליקיריהם הינו איכותי והולם
   את צורכיהם
מוקד ללמידה ולייעוץ בתחומי הזקנה
בית לעובד בו ניתן להתקדם
   ולהתפתח מקצועית