איך מתקבלים לבית אבות?

ההחלטה על מעבר לבית אבות אינה קלה, גם אם נעשתה במחשבה רבה ובתכנון זמן רב מראש. היא מלווה בחששות רבים והגיוניים, הן של המועמד הזקן והן של בני משפחתו. לעיתים תידרש החלטה בטווח קצר מאוד בגלל שינוי במצב בריאותי הדורש יותר טיפול ומעקב צמודים.

במהלך קבלת ההחלטה יוכלו הזקן ומשפחתו להיפגש עם עובד/ת סוציאלי/ת שבלשכת הרווחה במקום מגוריהם להיכרות, תאום ציפיות, קבלת מידע וטיפול במסמכים רלוונטיים.

המעבר לבית אבות דורש משאבים כלכליים משמעותיים שאינם מצויים בכיסו של כל אחד.

מימון פרטי של המגורים בבית האבות (לדייר סיעודי/תשוש נפש/תשוש גוף): לאחר הצגת המסמכים וההחלטה על מצב תפקודו של המועמד והיקף העזרה לה הוא נדרש בחיי היום-יום ומקום מגוריו בהתאם, תוזמן המשפחה לחתימה על חוזה התקשרות.

הצוות המקצועי של בית האבות מיומן ובעל ניסיון בליווי הדייר מרגע הגיעו לבית האבות ועד להשלמת קליטתו לשביעות רצונו ולשביעות רצון משפחתו. הצוות בודק ומאבחן את צרכיו של הדייר ומתאים לו את הטיפול הגופני, הרגשי והחברתי לו הוא זקוק.

בהיעדר האמצעים הנזכרים מוצע לזקן ומשפחתו לפנות לקבלת סיוע במימון על פי ההליך שלהלן:

סיוע ממשרד הבריאות לקבלת קוד (תקציב למימון דייר סיעודי או תשוש נפש):

זקן המוגדר כסיעודי או תשוש נפש זכאי לסיוע משרד הבריאות במימון מגוריו בבית האבות בהתאם ובכפוף לנהלי המשרד.

על מנת לזכות במימון זה על המועמד ומשפחתו לפנות ליחידה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם, להציג את המסמכים הנדרשים, לרבות :טופס פנייה לסידור מוסדי וטופס מידע רפואי/סיעודי. המועמד ומשפחתו יעברו מבחן הכנסות לקביעת יכולת ההשתתפות העצמית שלהם. עם קבלת הקוד (סיוע במימון) יוכל הדייר או משפחתו לפנות לאחד מבתי האבות המוכרים ע”י משרד הבריאות לצורך כך (בית אבות שיש לו הסכם בר תוקף עם משרד הבריאות).

סיוע ממשרד הרווחה לקבלת הועדה (תקציב למועמד המוגדר כתשוש גוף):

מועמד המוגדר כתשוש גוף ואינו מסוגל לממן את מגוריו בבית האבות בעצמו זכאי לסיוע כספי של משרד הרווחה והרשות המקומית. לפיכך יפנה לעובד סוציאלי בלשכת הרווחה לסיוע בהגשת טפסי הפניה לקבלת הועדה (מימון של משרד הרווחה).

לאחר הגשת הטפסים ועל סמך האישורים שהוגשו, יבצע נציג לשכת הרווחה מבחן הכנסות שיקבע את גובה ההשתתפות של המועמד ומשפחתו במימון מגוריו בבית האבות.

ההסתגלות והקליטה בבית האבות:

הימים והשבועות הראשונים יוקדשו לקליטתו המוצלחת של הדייר בבית האבות. צוות רב מקצועי יתכנס להיכרות ותיאום ציפיות עם הזקן ומשפחתו. הצוות הרב מקצועי כולל: רופא, אחות, עובד/ת סוציאלי/ת, דיאטנית, פיזיותרפיסט/ית  ומרפא/ה בעיסוק.

המשפחה היא שותפה מלאה בתהליך הקליטה וההסתגלות של הזקן בבית האבות. לעיתים יארך תהליך זה זמן ממושך יותר, עובדה שצריכה להילקח בחשבון. הצוות המקצועי יקפיד לעדכן את בני המשפחה והקרובים בנוגע למצבו הרפואי, הסיעודי והנפשי של הזקן, אלא אם כן ביקש הזקן להימנע מכך. למשפחה, כאמור בכפוף לרצונו של הדייר, גישה ישירה לכל הצוות המטפל כולל אחות אחראית מחלקה. מעורבותה של המשפחה תהיה הכרחית בימים הראשונים ובמהלך שלב ההסתגלות, אך רצויה תמיד, גם לאורך מגוריו של הזקן בבית האבות.